Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza KPP Straży Pożarnej projekt obiektu kubaturowego

 • Okres realizacji: 2015
 • Adres: Września
 • Powierzchnia: 3000 m2
 • Inwestor: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni
 • Projekt: PTB Nickel Sp. z o.o.
-

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza KPP Straży Pożarnej

Wygrany w kwietniu 2015 r. przetarg dotyczył przygotowania kompleksowej dokumentacji projektowej na budowę obiektu strażnicy dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.  

Obiekt o łącznej powierzchni 3.052 m2 zawiera między innymi:

 • pomieszczenia administracyjno-biurowe,
 • techniczne,
 • salę konferencyjną,
 • część garażową dla sprzętu bojowego,
 • pomieszczenia jednostki ratowniczo - gaśniczej. 

Ponadto na terenie jednostki znajdują się między innymi:

 • boisko wielofunkcyjne,
 • wspinalnia z rozbiegiem,
 • bieżnia do dwuboju pożarniczego.  

W ramach umowy zostały przygotowane przez nasze biuro projektowe 3 koncepcje funkcjonalno - architektoniczne.

Na podstawie koncepcji wybranej  przez inwestora  przygotowaliśmy pełnobranżowy projekt budowlano - wykonawczy i na jego podstawie uzyskaliśmy prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę.

więcej

krzysztof zakrzewski

Krzysztof Zakrzewski

Dział Projektowania
Dyrektor ds. Projektowania

 

Lokalizacja inwestycji

ZADZWOŃ WIADOMOŚĆ

Promocja w sieci: widoczni
Widoczni