Biuro Obsługi Cudzoziemców UW w Szczecinie budowa obiektu biurowego

  • Okres realizacji: 2019 - 2020
  • Adres: Szczecin, ul. Wały Chrobrego 4
  • Powierzchnia: 344 m2
  • Inwestor: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie.
  • Projekt: Demiurg Sp. z o.o
-

Biuro Obsługi Cudzoziemców UW w Szczecinie

Projekt budowy Biura Obsługi Interesantów w Szczecinie zakłada wykonanie szklanego dachu nad wewnętrznym dziedzińcem Urzędu Wojewódzkiego i stworzenie ponad 300 metrowej przestrzeni do obsługi klientów.

Inwestycja będzie przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Wszystkie prace mają odbywać się zgodnie z wytycznymi miejskiego konserwatora zabytków -  zachowane zostaną elementy historycznego wykończenia elewacji oraz wnętrz. Po zakończeniu budowy, obsługa klientów będzie się odbywała na 20, nowoczesnych stanowiskach. Do nowego biura zostaną przeniesione stanowiska obsługujące sprawy związane z pozwoleniami na pobyt i pracę dla cudzoziemców a w holu głównym ZUW powstaną dodatkowe stanowiska do obsługi spraw związanych z paszportami. Prace budowlane zaplanowano na 320 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Koszt zadaszenia dziedzińca oraz przygotowania i wyposażenia biura obsługi wyniesie ponad 8,3 mln zł, z czego 7,7 mln zł pochodzi z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – FAMI.

więcej

artur gulinski

Artur Guliński

dyrektor ds. realizacji inwestycji

 

Lokalizacja inwestycji

Promocja w sieci: widoczni
Widoczni