Aquanet II S.A. budowa obiektu biurowego

 • Okres realizacji: 2017 - 2018
 • Adres: Poznań, ul. Dolna Wilda 126
 • Powierzchnia: 1659 m2
 • Inwestor: Aquanet S.A
 • Projekt: PTB Nickel Sp. z o.o.
 • zobacz referencje
-

Aquanet II S.A.

Zaprojektowanie i wykonanie budynku centralnej dyspozytorni oraz remont budynku „na skarpie” na terenie SUW Wiśniowa w Poznaniu.

Termin realizacji inwestycji wynosił 16 miesięcy od daty zawarcia Umowy. W ramach umowy wykonane zostały:

 • projekt budowlany oraz projekt wykonawczy w branżach: architektonicznej, konstrukcyjno – budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej, AKPiA
 • instalacja klimatyzacji, wentylacji mechanicznej, wymiana instalacji wodkan i c.o. w obiekcie,
 • instalacje elektryczne i teletechniczne w tym instalacje LAN, SSP, KD, CCTV, SWIN,
 • wszelkie roboty ogólnobudowlane,
 • nowe linie zasilające z rozdzielnicy nn stacji transformatorowej K-25 do rozdzielnic obiektowych,
 • wykonanie i zaprogramowanie kompletnej automatyki Centralnej Dyspozytorni tj.: wykonanie wielostanowiskowej ściany synoptycznej, Paneli Dystrybucyjnych, połączeń on-line z systemem SCADA.

 

więcej

artur gulinski

Artur Guliński

dyrektor ds. realizacji inwestycji

 

Lokalizacja inwestycji

Promocja w sieci: widoczni
Widoczni