Stacja Uzdatniania Wody w Mosinie modernizacja stacji uzdatniania wody

 • Okres realizacji: 2010 - 2015
 • Adres: Mosina, ul. Czereśniowa
 • Powierzchnia: 14500 m2
 • Inwestor: Aquanet S.A
 • Projekt: Aqua Sp. z o.o.
-

Stacja Uzdatniania Wody w Mosinie

Na początku września 2015 r. firma budowlana PTB Nickel zakończyła realizację jednej z największych inwestycji wodociągowych w kraju. Rozpoczęta w styczniu 2010 r. modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Mosina, obiektu poznańskiej spółki Aquanet, trwała 67 miesięcy i kosztowała blisko 270 mln zł.

W trakcie trwającej ponad 5,5 roku inwestycji Aquanetu dostarczono na budowę:

 • 3,5 tysiąca ton stali zbrojeniowej, czyli tyle ile waży 16 dreamlinerów.
 • zużyto 41 tysięcy m3betonu, który wystarczyłby do postawienia ponad 1300 domów jednorodzinnych.
 • wykonano wykopy o łącznej wielkości boiska piłkarskiego, głębokiego na blisko 10 m, w które wbito 15 tys. m2 ścianek szczelnych,
 • długość ułożonych zewnętrznych sieci technologicznych i wodno-kanalizacyjnych odpowiada odległości z Mosiny do Lubonia (11 km),
 • a wybudowane na terenie modernizowanej stacji nowe drogi i chodniki zajmują obszar równy powierzchni poznańskiego Starego Rynku (2 ha).

Rozpoczęta w 2010 r. modernizacja SUW Mosina została podzielona na cztery etapy.  W ramach pierwszego z nich, w ciągu 24 miesięcy, wybudowano i uruchomiono napowietrzalnię oraz obiekty służące do oczyszczania popłuczyn powstających w procesie płukania filtrów pospiesznych.

W trzech kolejnych etapach, zakończonych odpowiednio w listopadzie 2013 r. oraz styczniu i wrześniu PTB Nickel wykonało kluczowe dla całej inwestycji obiekty, takie jak:

 • budynki filtrów pospiesznych,
 • budynek filtrów węglowych,
 • zbiornik wyrównawczy popłuczyn z filtrów węglowych,
 • punkt wtórnej dezynfekcji wody.

Na terenie wybudowanego obiektu hydrotechnicznego SUW Mosina powstały także:

 • napowietrzny łącznik komunikacyjny,
 • dyspozytornia,
 • portiernia,
 • obiekt warsztatowo-magazynowy,
 • sieci i instalacje zewnętrzne,
 • infrastruktura drogowa,  elektryczna i AKP.

Obiekt zwiększył swoją wydajność o 50% - ze 100 tysięcy do  150 tysięcy m3 na dobę. Nowe parametry stacji pozwolą na pełne zabezpieczenie nowo powstających inwestycji na terenie całej Aglomeracji Poznańskiej.

więcej

andrzej siwek

Andrzej Siwek

dyrektor ds. realizacji inwestycji

 

Lokalizacja inwestycji

ZADZWOŃ WIADOMOŚĆ

Promocja w sieci: widoczni
Widoczni