Stacja uzdatniania wody Konin - Kurów modernizacja stacji uzdatniania wody

 • Okres realizacji: 2019 - 2021
 • Adres: Konin, ul. Poznańska 49
 • Powierzchnia: 14500 m2
 • Inwestor: PWiK Konin
 • Projekt: -
-

Stacja uzdatniania wody Konin - Kurów

19.04.2019 r. podpisaliśmy umowę na wykonanie nowej inwestycji pod nazwą: „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody - technologia oraz termomodernizacja i przebudowa budynku Stacji Wodociągowej Konin-Kurów wraz z budową pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej oraz modernizacją oświetlenia zewnętrznego”.

Inwestycja realizowana będzie do maja 2021 roku a jej całkowita wartość to 41.545.710,00 złotych. Prace wykonamy na czynnym obiekcie o zdolności produkcyjnej 28.800 m3/dobę a zakres zamówienia przewiduje modernizację i termomodernizację obiektów wraz z niezbędnymi pracami instalacyjnymi.

Modernizacja w zakresie technologii obejmuje:

 • Napowietrzalnię z filtrownią
 • Budynek energetyczny z pompownią wody
 • Komorę zasuw
 • Pomieszczenie chlorowni
 • Pompownię ścieków technologicznych

W zakres robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych wchodzi:

 • Termomodernizacja budynku administracyjnego, technologicznego, pompowni II stopnia, warsztatowego, energetycznego, garażowego, zbiornika wody czystej
 • Rozbiórka budynku chlorowni, pompowni wód popłucznych, portierni, hydroforni, magazynu paliw i magazynu gazów technicznych
 • Budowa instalacji pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej
 • Wykonanie wymiany nawierzchni, ogrodzenia i kompleksowe zagospodarowanie terenów zielonych

więcej

andrzej siwek

Andrzej Siwek

dyrektor ds. realizacji inwestycji

 

Lokalizacja inwestycji

ZADZWOŃ WIADOMOŚĆ

Promocja w sieci: widoczni
Widoczni