Oczyszczalnia ścieków w Kapuściskach modernizacja oczyszczalni ścieków

 • Okres realizacji: 2015
 • Adres: Bydgoszcz, ul. Toruńska
 • Powierzchnia: 9800 m2
 • Inwestor: Spółka Wodna "Kapuściska" w Bydgoszczy
 • Projekt: Adam Ferenc Biuro Budownicta Komunalnego Wrocław
 • zobacz referencje
-

Oczyszczalnia ścieków w Kapuściskach

PTB Nickel w 2015r. zmodernizowało oczyszczalnię ścieków w Kapuściskach. Realizacja robót odbywała się w warunkach bieżącej i nieprzerwanej eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości 43000m3/dobę ścieków komunalnych i 28400m3/dobę ścieków przemysłowych. Modernizacja obiektu hydrotechnicznego ze względu na konieczność rozliczenia dotacji została wykonana w terminie 4 miesięcy.

W ramach umowy wykonano:

 • modernizację bioreaktora ścieków komunalnych o wymiarach 63x66x6 mb w zakresie jego konstrukcji żelbetowej i jej zabezpieczenia chemoodpornego, instalacji technologicznej połączonej z wymianą systemu napowietrzania, wyposażenie w armaturę i urządzenia,
 • przepompownię ścieków przemysłowych w zakresie zabezpieczenia chemoodpornego ścian żelbetowych, instalacji technologicznych i wyposażenia w armaturę i urządzenia,
 • komory zasuw i komory regulacyjno-pomiarowe w zakresie konstrukcyjnym i instalacyjnym,
 • komorę zasuw na rurociągu pulpy piaskowej, pompownię pulpy piaskowej, w budynku krat i mechanicznego odwadniania piasku zdemontowano istniejące separatory i wyposażono w nowe zintegrowane urządzenie do separacji i płukania piasku,
 • zmodernizowano stację zagęszczania i odwadniania osadów komunalnych i przemysłowych poprzez demontaż istniejących i montaż nowych urządzeń: zagęszczarki, wirówki i maceratora wraz z wykonaniem nowych instalacji z armaturą i montażem pomp,
 • budynek stacji zagęszczania i odwadniania osadów komunalnych i przemysłowych wyposażono w wentylację współpracująca z biofiltrami, budynek stacji odwadniania zabezpieczono ekranem akustycznym,
 • konieczny dla modernizacji zakres sieci i instalacji technologicznych, wod-kan. energetycznych i sterowniczych
 • układ AKPiA w zakresie modernizacji oczyszczalni ścieków wraz z tablicą synoptyczną,
 • nowe drogowe układy komunikacyjne.

więcej

andrzej siwek

Andrzej Siwek

dyrektor ds. realizacji inwestycji

 

Lokalizacja inwestycji

ZADZWOŃ WIADOMOŚĆ

Promocja w sieci: widoczni
Widoczni