Oczyszczalnia ścieków w Racocie rozbudowa oczyszczalni ścieków

  • Okres realizacji: 2019 - 2020
  • Adres: Racot, gmina Kościan, pow. kościański
  • Powierzchnia: 13895 m2
  • Inwestor: Gmina Kościan
  • Projekt: -
-

Oczyszczalnia ścieków w Racocie

Inwestycja miała za zadanie zwiększenie jej przepustowości z 600 m3/d do 820 m3/d. Projekt zakładał realizację oczyszczalni mechaniczno-biologicznej z podwyższoną redukcją związków biogennych w systemie przepływowym. W ramach zadania wykonano ciąg mechanicznego oczyszczania ścieków mający na celu separację skratek i piasku, co znacznie zwiększyło efektywność mechanicznego oczyszczania ścieków. Wybudowano ponadto reaktory biologiczne w konstrukcji żelbetowej obejmujące dwa bliźniacze ciągi technologiczne.

Zagęszczanie i stabilizacja osadu prowadzone są w komorze stabilizacji. Osad ze stacji odwadniania kierowany jest pod istniejącą wiatę technologiczną. Zmniejszenie stopnia uwodnienia osadu realizowane jest w solarnej suszarni osadów, w wyniku czego osad zostaje wysuszony do postaci granulatu o zawartości suchej masy ponad 70 %, redukując nieprzyjemne zapachy.

Całkowita wartość projektu wyniosła 20.869.925 zł i została dofinansowana z funduszy marszałkowskich z WRPO na lata 2014-2020
.

więcej

andrzej siwek

Andrzej Siwek

dyrektor ds. realizacji inwestycji

 

Lokalizacja inwestycji

ZADZWOŃ WIADOMOŚĆ

Promocja w sieci: widoczni
Widoczni