Oczyszczalnia ścieków w Osiecznej modernizacja oczyszczalni ścieków

  • Okres realizacji: 2016 - 2018
  • Adres: Osieczna
  • Powierzchnia: 22340 m2
  • Inwestor: Gmina Osieczna
  • Projekt: -
-

Oczyszczalnia ścieków w Osiecznej

Modernizacja  oczyszczalni związana była z planowanym zwiększeniem ilości przyjmowanych ścieków surowych do Q= 1410 m3/d, polepszeniem efektywności technologicznej i poziomu oczyszczania ścieków oraz koniecznością wykonania nowych obiektów technologicznych takich jak: dwa nowe osadniki wtórne o średnicy 20,70 m, budynek techniczny z nowym sitopiaskownikiem, stacją odwadniania osadu i instalacją dozowania koagulanta. Ponadto wykonano nową stację zlewczą ścieków dowożonych i kratę łańcuchową wraz z popmownią ścieków surowych.

 

 

więcej

andrzej siwek

Andrzej Siwek

dyrektor ds. realizacji inwestycji

 

Lokalizacja inwestycji

ZADZWOŃ WIADOMOŚĆ

Promocja w sieci: widoczni
Widoczni