Oczyszczalnia ścieków w Kapuściskach II modernizacja oczyszczalni ścieków

  • Okres realizacji: 2019 - 2021
  • Adres: Bydgoszcz, ul. Toruńska
  • Powierzchnia: 9800 m2
  • Inwestor: Spółka Wodna "Kapuściska" w Bydgoszczy
  • Projekt: PTB Nickel Sp. z o.o.
-

Oczyszczalnia ścieków w Kapuściskach II

Po 4 latach kontynuujemy modernizację jednej z największych oczyszczalni ścieków w okolicach Bydgoszczy. W listopadzie br. PTB Nickel Technologia jako lider konsorcjum podpisało umowę na drugi etap modernizacji oczyszczalni ścieków Kapuściska oraz na wykonanie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno – kanalizacyjnymi.

W ramach inwestycji  przeprowadzimy modernizację i wymianę zużytych elementów części mechanicznej i biologicznej oczyszczalni, modernizację systemów energetycznych i AKPiA oraz hermetyzację uciążliwych zapachowo obiektów (w tym montaż biofiltrów i neutralizatora gazów kwaśnych). Dużym wyzwaniem projektu będzie wdrożenie systemu inteligentnego sterowania retencją zbiornikową (SIZ-RZ) oraz rozbudowa istniejącego systemu SCADA w zakresie m.in. urządzeń pomiarowych, sterowania siecią wodociągową  i kanalizacyjną. Inwestycja zostanie zrealizowana w systemie "zaprojektuj i wybuduj".

Projekt  będzie kosztował ponad 76 milionów złotych i zakończy się w 2021 roku

więcej

andrzej siwek

Andrzej Siwek

dyrektor ds. realizacji inwestycji

 

Lokalizacja inwestycji

ZADZWOŃ WIADOMOŚĆ

Promocja w sieci: widoczni
Widoczni