Oczyszczalnia ścieków Czempiń modernizacja oczyszczalni ścieków

  • Okres realizacji: 2018
  • Adres: Czempiń
  • Powierzchnia: 4400 m2
  • Inwestor: Gmina Czempiń
  • Projekt: PTB Nickel Sp. z o.o.
-

Oczyszczalnia ścieków Czempiń

Przedmiotem realizacji była modernizacja oczyszczalni ścieków Czempiń poprzez jej rozbudowę i przebudowę wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarogniewice oraz modernizacją istniejących przepompowni ścieków w miejscowościach Czempiń i Borowo.

Technologia zastosowana w obiekcie oparta jest na przepływowym mechaniczno-biologicznym oczyszczaniu ścieków. Przepustowość oczyszczalni w procesie modernizacji została zwiększona z 1150m3/d do 1500 m3/d, co daje tak zwany „zapas” w przypadku rozbudowy gminy. Oznacza to, że w ciągu doby może ona oczyścić ścieki o ładunku równym 9875 RLM.

Inwestycja realizowana była w okresie od lipca 2017 r., kiedy to podpisano umowę, a jej całkowity koszt wyniósł blisko 17 mln zł.

 

więcej

andrzej siwek

Andrzej Siwek

dyrektor ds. realizacji inwestycji

 

Lokalizacja inwestycji

Promocja w sieci: widoczni
Widoczni