Oczyszczalnia ścieków Czempiń modernizacja oczyszczalni ścieków

  • Okres realizacji: 2018
  • Adres: Czempiń
  • Powierzchnia: 4400 m2
  • Inwestor: Gmina Czempiń
  • Projekt: PTB Nickel Sp. z o.o.
-

Oczyszczalnia ścieków Czempiń

„Modernizacja oczyszczalni ścieków Czempiń poprzez jej rozbudowę i przebudowę wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarogniewice oraz modernizacją istniejących przepompowni ścieków w miejscowościach Czempiń i Borowo” to kolejne zadanie PTB Nickel w ramach obszaru technologie inżynieryjne.

W ramach zadania realizowaliśmy roboty budowlane związane z:
• Przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków „Czempiń”
• Budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarogniewice
• Modernizacją przepompowni ścieków w Czempiniu oraz Borowie

 

więcej

andrzej siwek

Andrzej Siwek

dyrektor ds. realizacji inwestycji

 

Lokalizacja inwestycji

Promocja w sieci: widoczni
Widoczni