Polityka cookies

PTB NICKEL Sp. z o.o. szanuje Pani/Pana prywatność jako użytkownika serwisu ptbnickel.pl. Korzystając z serwisu akceptuje Pani/Pan zasady niniejszej Polityki prywatności serwisu. Dane osobowe mogą być gromadzone poprzez następujące działania:

 • informacje podawane w formularzach zamieszczonych w serwisie,

 • informacje zbierane w sposób automatyczny podczas korzystania z serwisu, tj.:

- informacje zapisywane automatycznie, np. adres IP,

- pliki „cookies” – niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis na urządzenie użytkownika odwiedzającego serwis (np. komputer, smartfon).

 

Informacje zbierane w sposób automatyczny służą do realizacji następujących celów:

 • administrowania serwerami i serwisem,

 • zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony danych i serwisu,

 • zapewnienia świadczenia Pani/Panu określonych usług,

 • celów statystycznych.

Państwa dane nie podlegają automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Nie podejmujemy żadnych istotnych dla Państwa decyzji w oparciu o jakiekolwiek automatyczne przetwarzanie danych.

 

Pliki „cookies” służą do realizacji następujących celów:

 • ułatwienia Pani/Panu korzystania z serwisu i dopasowania go do Pani/Pana potrzeb,

 • zapamiętywania indywidualnych ustawień i preferencji,

 • tworzenia statystyk serwisu.

Przeglądarki internetowe zwykle domyślnie dopuszczają przechowywanie plików „cookies” na Pani/Pana urządzeniu.

Posiada Pani/Pan możliwość skonfigurowania własnej przeglądarki internetowej tak, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików „cookies” na urządzeniu.

Przy korzystaniu z serwisu część danych o Pani/Panu może być automatycznie zbierana i przetwarzana przez narzędzia podmiotów  zewnętrznych, z których korzystamy. Do celów statystycznych korzystamy z narzędzia Google Analytics, działającego w oparciu o własne pliki „cookies”.

Google Analytics używa pliki cookies w celu umożliwienia stronie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Google korzysta z tych informacji dla celów analitycznych i tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach, a także w celu świadczenia innych usług związanych z tym ruchem. Aby wzmocnić ochronę Państwa prywatności korzystamy z Google Analytics z rozszerzeniem „anonymizeIP()“, przez co adresy IP są skracane przed ich dalszym przetwarzaniem, co pozwala na wykluczenie przypisania adresu do osoby. W wyjątkowych sytuacjach, jeśli dane miałyby być przesyłane do USA, Google uczestniczy w Privacy Shield (Tarczy Prywatności) UE - USA. Użytkownik który nie wyraża zgody na działanie Google Analytics powinien zastosować odpowiednią blokadę plików cookies.

Dodatkowo wykorzystywane są: wtyczki, przyciski lub inne narzędzia do mapy Google Maps, oraz stron internetowych podmiotów zewnętrznych.

Dokładamy należytej staranności, aby chronić Pani/Pana dane w związku z korzystaniem z serwisu. Nie odpowiadamy jednak za politykę prywatności podmiotów zewnętrznych, z usług których korzystamy, lub serwisów, do których zamieszczamy linki. Zachęcamy więc do zapoznania się z zasadami obowiązującymi u tych podmiotów.

Mając świadomość ponoszonej odpowiedzialności za ochronę danych osobowych powierzonych nam przez Panią/Pana, chronimy serwis wraz z przetwarzanymi na nim danymi, m. in. przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W tym celu stosujemy fizyczne środki bezpieczeństwa, systemy bezpieczeństwa zabezpieczające dostęp do serwerów i serwisu oraz rozwiązania kryptograficzne. Dane osobowe udostępniane są wyłącznie tym pracownikom oraz podmiotom, którym są one niezbędne do realizacji zadań i są one przetwarzane wyłącznie w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności serwisu.

PTB NICKEL Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z serwisu, z wyłączeniem danych zbieranych przez podmiot zewnętrzne, o których mowa powyżej.

 

Przetwarzając Pani/Pana dane przestrzegamy przepisów o ochronie danych osobowych, w tym przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

Dane osobowe zbierane w sposób automatyczny, przetwarzane są w następujących celach:

- dostosowanie ustawień strony do Pani/Pana preferencji,

- zbierania i przetwarzania anonimowych danych statystycznych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji danego zadania.

Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych w związku ze świadczeniem usług na rzecz PTB NICKEL Sp. z o.o.

Dane osobowe mogą być przekazywane do odpowiednich organów publicznych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych:

 • dostępu do swoich danych osobowych,

 • ich sprostowania,

 • ograniczenia ich przetwarzania,

 • przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych,

 • wniesienia sprzeciwu.

Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej do administratora danych osobowych z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Informacje i dane do kontaktów w sprawie danych osobowych:

 • administratorem danych osobowych jest PTB NICKEL Sp. z o.o., Jelonek koło Poznania, ul. Obornicka 6B, 62-002 Suchy Las. adres e-mail ptb.daneosobowe@nickel.com.pl Kontakt z nami jest możliwy również przez inne kanały komunikacji podane na stronie serwisu www.ptbnickel.pl/kontakt

 

W przypadku zmiany Polityki prywatności serwisu, odpowiednia informacja zostanie zamieszczona na podstronie serwisu.”

 

ZADZWOŃ WIADOMOŚĆ

Promocja w sieci: widoczni
Widoczni