Odpowiedzialność korporacyjna

Odpowiedzialność korporacyjna

Odpowiedzialność korporacyjna oznacza dla nas prowadzenie działalności biznesowej w sposób przejrzysty, wiarygodny i oparty na partnerstwie, w stosunku do wszystkich tych, którzy przyczyniają się do naszego rozwoju: klientów, pracowników, podwykonawców i społeczności lokalnej.

W naszej codziennej pracy kierujemy się prostymi zasadami, które stanowią wartości wyznawane w naszym przedsiębiorstwie. Tymi wartościami są uczciwość, szacunek, innowacyjność oraz odwaga w podejmowaniu nowych i trudnych wyzwań.

Odpowiedzialność oznacza dla nas także pomoc i wsparcie naszemu najbliższemu otoczeniu. Aktywnie angażujemy się i współtworzymy przestrzeń do rozwoju naszych pracowników i ich rodzin, mieszkańców gminy, w której funkcjonujemy  oraz inicjatyw społecznych, których celem jest propagowanie zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej oraz integracja na płaszczyźnie społecznej i biznesowej.

 

zdjecie

Grupa Nickel jako grupa kapitałowa jest tworzona przez spółki działające w branży budowlanej, inwestycyjnej i developerskiej. Tworzą ją:

Dla nas oznacza to synergię działań, wymianę doświadczeń i know- how oraz współpracę przy projektach inwestycyjnych, w których wykorzystujemy potencjał zbudowany na bazie wspólnych wartości, odpowiedzialności za rozwój i długofalowej strategii działania.

nasze zasady
ZADZWOŃ WIADOMOŚĆ

Promocja w sieci: widoczni
Widoczni