Kierownik projektu

PTB Nickel Sp. z o.o.

Jesteśmy firmą rodzinną. Od prawie 30 lat działamy na rynku budowlanym w Wielkopolsce i w innych regionach Polski. Zapewniamy stabilne zatrudnienie, przejrzystą ścieżkę kariery oraz przyjazną strukturę organizacyjną firmy. Cenimy entuzjazm, kreatywność, doświadczenie i pracowitość. Działamy w duchu fair play – co potwierdzają, zarówno nasi pracownicy, jak i inwestorzy.

Aktualnie poszukujemy pracownika na stanowisko:

 

KIEROWNIK PROJEKTU

 

Miejsce pracy: Szczecin i okolice

 

Jakie będą Twoje obowiązki?

 • kompleksowe zarządzanie procesem realizacji inwestycji budowlanych, od etapu przygotowania po realizację i przekazanie do użytkowania
 • zarządzanie zespołem pracowników przydzielonych do realizacji prowadzonego przedsięwzięcia
 • kontraktowanie materiałów i usług na potrzeby realizacji inwestycji
 • współpraca z nadzorem inwestorskim
 • odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz dyscyplinę finansową podczas realizacji inwestycji

Co oferujemy?

 • zatrudnienie w Spółce o ugruntowanej pozycji na rynku
 • warunki pracy adekwatne do posiadanego doświadczenia, kompetencji zawodowych oraz osobistego     zaangażowania w powierzone obowiązki

 Aplikuj, jeśli masz:

 • wykształcenie wyższe (budowlane, kierunki pokrewne)
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w branży budowlanej
 • umiejętność pracy w programach MS OFFICE, AUTO CAD, MS PROJECT
 • znajomość prawa budowlanego i rynku budowlanego
 • determinację w realizacji celów i zadań
 • umiejętność organizacji pracy własnej i podległego zespołu
 • asertywność i zdolności analityczne
 • uprawnienia budowlane - mile widziane
 • umiejętności językowe - znajomość  j. angielskiego lub j. niemieckiego będzie dodatkowym atutem

 

Dokument aplikacyjny (CV) wraz z klauzulą o ochronie danych osobowych oraz z dopiskiem: Kierownik robót w Dziale Przygotowania i realizacji, prosimy rejestrować on-line do dnia 10 sierpnia 2018 roku.

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji bieżącej, jak i w przyszłości, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku (Dz. U. Nr 133 poz. 883)".

Dziękujemy za nadesłane aplikacje, jednocześnie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.


INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych, tożsamość i dane kontaktowe:
Informujemy, iż administratorem Pani / Pana danych osobowych jest PTB NICKEL Sp. z o.o. z siedzibą w Jelonku koło Poznania, ul. Obornicka 6B, 62-002 Suchy Las, KRS 0000177257, NIP 7811760553, REGON 300015831 (dalej zwany „PTB NICKEL”). Więcej...

Wyjaśniamy, iż można się z nami skontaktować listownie, a także za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: anna.mrowka@nickel.com.pl

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna: Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w następującym celu:
- wykonania przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim wynikających z Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit c RODO), a także celem zawarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda),
- oceny kwalifikacji niezbędnych do pracy na wymaganym przez nas stanowisku, na które prowadzimy rekrutację, celem ustalenia czy jest Pani / Pan odpowiednim kandydatem do zatrudnienia w PTB NICKEL (art. 6 ust. 1 lit. f RODO - nasz prawnie uzasadniony interes)
- rekrutacji w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda),
- stwierdzenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrona przed takimi roszczeniami przez PTB NICKEL (art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes administratora).

Informacja o odbiorcach danych osobowych:
Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie PTB NICKEL tj: dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi archiwizacji.

Nie zamierzamy przekazywać Pani / Pana danych osobowych do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej, a także poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Okres przez który dane osobowe będą przechowywane:
Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie od przekazania nam danych do zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które Pan/Pani aplikuje. Jednocześnie zastrzegamy, że jeśli udzieliła Pani / Pan oddzielnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych procesach rekrutacyjnych, które będziemy prowadzić, wówczas dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia tych rekrutacji. Pani / Pana dane osobowe nie będą jednak przetwarzane przez okres dłuższy niż 1 rok lub do chwili, gdy otrzymamy informację o wycofaniu Pani/ Pana zgody na ich przetwarzanie.

Informacja o Pani/ Pana prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych:
- prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie danych osobowych,
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, że przetwarzamy Pani / Pana dane osobowe niezgodnie z obowiązującym prawem.

W sytuacji, gdy Pani/ Pan będą chcieli się z nami skontaktować, celem skorzystania ze swoich praw, należy wysłać wniosek do PTB NICKEL na adres podany do korespondencji lub na nasz adres e-mail oraz określić we wniosku zakres swojego żądania dotyczącego przetwarzania danych osobowych. Jednocześnie zastrzegamy, iż w celu sprawdzenia podstaw Pani / Pana żądania zawartego we wniosku możemy poprosić Panią/ Pana o podanie dodatkowych informacji uwierzytelniających.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PTB NICKEL SP. Z O. O. moich danych osobowych i innych danych zawartych w mojej aplikacji (CV, list motywacyjny, referencje) na potrzeby obecnie prowadzonego przez Spółkę procesu rekrutacyjnego zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PTB NICKEL SP. Z O. O. moich danych osobowych i innych danych zawartych w mojej aplikacji (CV, list motywacyjny, referencje) na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Spółkę, zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Aplikuj

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji bieżącej, jak i w przyszłości, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku (Dz. U. Nr 133 poz. 883)".

Dziękujemy za nadesłane aplikacje, jednocześnie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Promocja w sieci: widoczni
Widoczni