Zakonczyliśmy rozbudowę oczyszczalni ścieków w Rakoniewicach

Zakończyliśmy rozbudowę oczyszczalni ścieków w Rakoniewicach. Projekt zakładał wybudowanie nowych obiektów oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych oraz wyłączenie z eksploatacji i rozbiórkę  istniejących obiektów technicznie wyeksploatowanych.

Przebudowa rakoniewickiej oczyszczalni zwiększyła jej przepustowość w odniesieniu do przepływu hydraulicznego i ładunków zanieczyszczeń. Obiekt ma dostosowane parametry do wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Celem nadrzędnym projektu była poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby w gminie.

 

 

 

więcej

Zakonczyliśmy rozbudowę oczyszczalni ścieków w Rakoniewicach
ZADZWOŃ WIADOMOŚĆ

Promocja w sieci: widoczni
Widoczni