Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rakoniewicach

Podpisaliśmy umowę z Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewicach na „Dokończenie rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Rakoniewicach”. Wartość brutto prac wynosi ponad 10 mln złotych. Termin zakończenia inwestycji planowany jest na ostatni kwartał 2018 roku.

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Rakoniewicach zakłada wybudowanie nowych obiektów oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych oraz wyłączenie z eksploatacji i rozbiórkę  obiektów istniejących technicznie wyeksploatowanych.

Celem nadrzędnym projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby. Planowana inwestycja zakłada zwiększenie przepustowości oczyszczalni w odniesieniu do przepływu hydraulicznego i ładunków zanieczyszczeń, dostosowanie parametrów oczyszczalni i prowadzonej na terenie instalacji gospodarki osadowej do wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz zwiększenie niezawodności oczyszczalni i poprawa komfortu eksploatacji.

 

 

więcej

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rakoniewicach
ZADZWOŃ WIADOMOŚĆ

Promocja w sieci: widoczni
Widoczni