Podpisaliśmy umowę na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Racocie

24 stycznia 2019 r. podpisaliśmy umowę na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Racocie wraz z solarną suszarnią osadów ściekowych. Inwestycja zrealizowana będzie do sierpnia 2020 r. w ramach działania 4.3 "Gospodarka wodno - ściekowa" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+.

Rozbudowa oczyszczalni zdecydowanie poprawi istniejący stan techniczny obiektu, pozwoli na wprowadzenie nowych technologii oczyszczana oraz rozbudowę o nowe węzły technologiczne, zapewniajace stabilność pracy oczyszczalni.

Projekt w Racocie zakłada powstanie nowoczesnej oczyszczalni mechaniczno - biologicznej z podwyższoną redukcją związków biogennych w systemie przepływowym. Inwestycja składać się  będzie z:

  • nowoczesnego układu przyjęcia i transportu ścieków (wraz ze stopniem mechanicznego oczyszczania),
  • reaktora biologicznego oczyszczania ścieków,
  • węzła gospodarki osadowej oraz obiektów towarzyszących (stacja dmuchaw, stacja dozowania reagentów, zbiornik wody technologicznej i komora pomiarowa ścieków oczyszczonych).

W ramach przedmiotu zamówienia, przebudujemy również budynek socjalno - administracyjny, wykonamy  niezbędne przyłącza oraz ciągi komunikacyjne i drogi. 

 

 

 

 

 

 

więcej

Podpisaliśmy umowę na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Racocie
ZADZWOŃ WIADOMOŚĆ

Promocja w sieci: widoczni
Widoczni