Podpisaliśmy umowę na modernizację oczyszczalni ścieków w Czempiniu

W poniedziałek 24 lipca br. podpisaliśmy umowę na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Czempiniu. W imieniu inwestora, umowę ratyfikował zastępca burmistrza Czempinia Andrzej Socha. PTB Nickel reprezentował Adrzej Siwek Dyrektor ds. Realizacji Inwestycji. Modernizacja czempińskiej oczyszczalni ścieków będzie polegała na zastosowaniu nowych urządzeń do mechanicznego oczyszczania w istniejącym budynku, budowie reaktorów sekwencyjnych do biologicznego oczyszczania, rozwiązania gospodarki osadowej oraz budowie rurociągów technologicznych między obiektowych. Proponowane rozwiązania techniczno-technologiczne pozwolą na rozbudowę oczyszczalni ścieków do przepustowości Qśrd = 1500 m3/d. Prace budowlane rozpoczną się już w sierpniu i potrwają do maja 2018 r.

 

więcej

Podpisaliśmy umowę na modernizację oczyszczalni ścieków w Czempiniu
ZADZWOŃ WIADOMOŚĆ

Promocja w sieci: widoczni
Widoczni