Otwarto rozbudowaną i zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków w Racocie

Z udziałem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka w poniedziałek 21 września odbyło się otwarcie rozbudowanej oczyszczalni ścieków w Racocie. Inwestycja miała za zadanie zwiększenie jej przepustowości z 600 m3/d do 820 m3/d.

Projekt zakładał realizację oczyszczalni mechaniczno-biologicznej z podwyższoną redukcją związków biogennych w systemie przepływowym. W ramach zadania wykonano ciąg mechanicznego oczyszczania ścieków mający na celu separację skratek i piasku, co znacznie zwiększyło efektywność mechanicznego oczyszczania ścieków. Wybudowano ponadto reaktory biologiczne w konstrukcji żelbetowej obejmujące dwa bliźniacze ciągi technologiczne.

Zagęszczanie i stabilizacja osadu prowadzone są w komorze stabilizacji. Osad ze stacji odwadniania kierowany jest pod istniejącą wiatę technologiczną. Zmniejszenie stopnia uwodnienia osadu realizowane jest w solarnej suszarni osadów, w wyniku czego osad zostaje wysuszony do postaci granulatu o zawartości suchej masy ponad 70 %, redukując nieprzyjemne zapachy.

Całkowita wartość projektu wyniosła 20.869.925 zł i została dofinansowana z funduszy marszałkowskich z WRPO na lata 2014-2020.

 

więcej

Otwarto rozbudowaną i zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków w Racocie

Galeria

ZADZWOŃ WIADOMOŚĆ

Promocja w sieci: widoczni
Widoczni