Powrót na Kapuściska - modernizacja oczyszczalni ścieków

Po 4 latach kontynuujemy modernizację jednej z największych oczyszczalni ścieków w okolicach Bydgoszczy. W listopadzie br. PTB Nickel Technologia jako lider konsorcjum podpisało umowę na drugi etap modernizacji oczyszczalni ścieków Kapuściska oraz na wykonanie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno – kanalizacyjnymi.

W ramach inwestycji przeprowadzimy modernizację i wymianę zużytych elementów części mechanicznej i biologicznej oczyszczalni, modernizację systemów energetycznych i AKPiA oraz hermetyzację uciążliwych zapachowo obiektów (w tym montaż biofiltrów i neutralizatora gazów kwaśnych). Dużym wyzwaniem projektu będzie wdrożenie systemu inteligentnego sterowania retencją zbiornikową (SIZ-RZ) oraz rozbudowa istniejącego systemu SCADA w zakresie m.in. urządzeń pomiarowych, sterowania siecią wodociągową  i kanalizacyjną.

Projekt  będzie kosztował ponad 76 milionów złotych i zakończy się w 2021 roku.

więcej

Powrót na Kapuściska - modernizacja oczyszczalni ścieków
ZADZWOŃ WIADOMOŚĆ

Promocja w sieci: widoczni
Widoczni