Budujemy dla Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

19 czerwca prezes PTB Nickel Michał Nickel podpisał umowę z p. Anną Kołek, dyrektor generalną ZUW na budowę nowego Biura Obsługi Interesantów. Projekt BOI zakłada wykonanie szklanego dachu nad wewnętrznym dziedzińcem Urzędu Wojewódzkiego i stworzenie ponad 300 metrowej przestrzeni do obsługi klientów.

Inwestycja będzie przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Wszystkie prace mają odbywać się zgodnie z wytycznymi miejskiego konserwatora zabytków -  zachowane zostaną elementy historycznego wykończenia elewacji oraz wnętrz. Po zakończeniu budowy, obsługa klientów będzie się odbywała na 20, nowoczesnych stanowiskach. Do nowego biura zostaną przeniesione stanowiska obsługujące sprawy związane z pozwoleniami na pobyt i pracę dla cudzoziemców, a w holu głównym ZUW powstaną dodatkowe stanowiska do obsługi spraw związanych z paszportami.

Prace budowlane zaplanowano na 320 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Koszt zadaszenia dziedzińca oraz przygotowania i wyposażenia biura obsługi wyniesie ponad 8,3 mln zł, z czego 7,7 mln zł pochodzi z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – FAMI.

więcej

Budujemy dla Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie
ZADZWOŃ WIADOMOŚĆ

Promocja w sieci: widoczni
Widoczni