Budowy PTB Nickel ponownie wśród najlepszych inwestycji w Polsce

Obiekty wybudowane przez firmę PTB Nickel w 2011 roku ponownie okazały się jednymi z najlepiej przeprowadzonych inwestycji budowlanych w Polsce. W prestiżowym konkursie „Budowa Roku” spółka zdobyła aż dwie nagrody II stopnia – w kategorii obiekty sportowe za realizację kompleksu basenowego w Trzebnicy oraz w kategorii obiekty oświaty za budynek szkoły podstawowej i gimnazjum w Poznaniu.

Organizowany od 22 lat konkurs przeprowadzany jest przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa przy współpracy Ministerstwa Infrastruktury oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Wyróżnienia dla PTB Nickel odebrał 29 maja br. podczas uroczystego gali konkursowej dyrektor realizacji inwestycji Sebastian Zmyśliński.

Głównym celem konkursu „Budowa Roku” jest wyłonienie wśród obiektów wybudowanych w Polsce w danym roku kalendarzowym tych, na których osiągnięto wyróżniające się wyniki realizacyjne. Przy ocenie inwestycji uwzględniane są takie kryteria jak:

  • jakość robót,
  • organizacja prac budowlanych
  • czas realizacji,
  • rozwiązania techniczno-technologiczne,
  • bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia,
  • przebieg i forma finansowania budowy.

Obiekty realizowane przez PTB Nickel rokrocznie zyskują uznanie wymagającego konkursowego jury. Nagrodę I stopnia i tytuł Budowa Roku 2008 otrzymał Park Wodny Octopus w Suchym Lesie pod Poznaniem.

W XX i XXI edycji konkursu w kategorii budownictwo przemysłowe wyróżniono natomiast zakłady produkcyjne wybudowane przez PTB Nickel dla firm Inline Poland oraz Europoles Polska.

więcej

Budowy PTB Nickel ponownie wśród najlepszych inwestycji w Polsce
ZADZWOŃ WIADOMOŚĆ

Promocja w sieci: widoczni
Widoczni