Bezpieczeństwo pracy to nasz priorytet

Bezpieczne warunki pracy to jeden z najważniejszych priorytetów PTB Nickel. Od ponad 22 lat nie tylko dbamy o odpowiednie przygotowanie i prowadzenie prac budowalnych, ale także stale zwiększamy kwalifikacje naszej kadry w tym zakresie. W marcu br. zrealizowaliśmy kolejny projekt przyczyniający się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa w naszym przedsiębiorstwie.

W ramach prowadzonego przez Dział Personalny programu „Podnoszenie umiejętności BHP w naszej firmie” 60 pracowników wzięło udział w certyfikowanym kursie pierwszej pomocy przedmedycznej. Profesjonalne szkolenie, obejmujące teoretyczne i praktyczne aspekty udzielania pierwszej pomocy, zorganizowali i przeprowadzili instruktorzy poznańskiej firmy Medevac (www.medevac.pl).

Przeszkolenie prawie 1/3 załogi PTB Nickel było możliwe dzięki współpracy z firmą PZU. Największa w Polsce instytucja ubezpieczeniowa, w ramach swojej działalności społecznej, oferuje przedsiębiorcom sektora MŚP specjalny program prewencyjny, dotyczący podnoszenia bezpieczeństwa w zakładach pracy.

więcej

Bezpieczeństwo pracy to nasz priorytet
ZADZWOŃ WIADOMOŚĆ

Promocja w sieci: widoczni
Widoczni