Oczyszczalnia ścieków w Rakoniewicach modernizacja oczyszczalni ścieków

  • Okres realizacji: 2018
  • Adres: Rakoniewice
  • Powierzchnia: -
  • Inwestor: Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach
  • Projekt: -
-

Oczyszczalnia ścieków w Rakoniewicach

Podpisaliśmy umowę z Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewicach na „Dokończenie rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Rakoniewicach”. Wartość brutto prac wynosi ponad 10 mln złotych. Termin zakończenia inwestycji planowany jest na ostatni kwartał 2018 roku.

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Rakoniewicach zakłada wybudowanie nowych obiektów oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych oraz wyłączenie z eksploatacji i rozbiórkę  obiektów istniejących technicznie wyeksploatowanych.

Celem nadrzędnym projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby. Planowana inwestycja zakłada zwiększenie przepustowości oczyszczalni w odniesieniu do przepływu hydraulicznego i ładunków zanieczyszczeń, dostosowanie parametrów oczyszczalni i prowadzonej na terenie instalacji gospodarki osadowej do wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz zwiększenie niezawodności oczyszczalni i poprawa komfortu eksploatacji.

 

więcej

andrzej siwek

Andrzej Siwek

dyrektor ds. realizacji inwestycji

 

Lokalizacja inwestycji

Promocja w sieci: widoczni
Widoczni